De Stichting Decentraalbestuur.nl is een samenwerkingsverband van wetenschappers en practioners met een passie voor het functioneren van het decentraal bestuur. De Stichting verzamelt, ontsluit en presenteert inhoudelijk relevante informatie over het decentrale bestuur.

De bestuursleden van de Stichting voeren (onderzoeks)projecten uit die tot kennisvermeerdering over het functioneren van het decentrale bestuur leiden. De publicaties kunt u lezen via deze site.

De Stichting voert ook inhoudelijk uitdagende en complexe projecten in het decentraal bestuur uit. Onder meer zet de Stichting zich in voor het uitvoeren van onderzoek naar politiek-bestuurlijk omstreden kwesties bij overheden (zie speciaal onderzoek).

De Stichting is daarmee een waardevolle partner voor overheden en kennisinstellingen, omdat de betrokkenen bij de Stichting gezamenlijk beschikken over een unieke wetenschappelijke kennis van- en ervaring met het functioneren van provincies en gemeenten. Een overzicht van de relevante rapporten en bevindingen van de Stichting is opgenomen op de pagina Publicaties. 

Met grote regelmaat is de Stichting betrokken bij rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes of wetenschappelijke onderzoeken. Benieuwd naar de verdere achtergronden van de Stichting; bezoek de pagina ‘Stichting’.

Zoeken

Contact

Geinteresseerd hoe de stichting u kan ondersteunen; stuur een mail naar info@decentraalbestuur.nl

Privacyverklaring: via deze website worden geen persoonsgegevens verzameld.