Deze website is een initiatief van de Stichting DecentraalBestuur.nl. Deze stichting stelt zich tot doel (artikel 3 van de statuten) om inhoudelijk relevante informatie over het decentraal bestuur te verzamelen, te ontsluiten en te presenteren. De stichting tracht dit onder meer te bereiken door: 
- Het informeren van geïnteresseerden over decentraal bestuur
- Het in stand houden van een website over decentraal bestuur

De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27283694. 

Op projecten van de Stichting zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Peter Castenmiller, Noortje Gerritsen, Frank Zorge, Marcel van Dam, Marcel Boogers, Klaartje Peters en Vincent van Stipdonk.

Peter Castenmiller heeft direct na zijn studie politicologie enkele jaren bij het Sociaal en Cultureel Planbureau gewerkt. Vanaf 1989 tot september 2005 was hij in dienst van SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de VNG. In 2001 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de opvattingen van burgers over de lokale politiek ('De Levende Werkzaamheid', VNG-Uitgeverij, ISBN: 90 322 7178 4). In de periode 2005 tot en met 2016 was hij lid, respectievelijk voorzitter van de Rekenkamer van de Provincie Zeeland. In de jaren 2005-2011 was secretaris van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKWP), de beroepsvereniging van de Nederlandse politicologen. Tussen 2008 en 2012 was hij als lector eveneens verbonden aan Fontys-bestuursacademie. Vanaf 2018 is Peter voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Delft. Daarnaast is hij sinds 2012 lid van de Kiesraad. Sinds 2005 is Peter Castenmiller werkzaam bij het adviesbureau PBLQ, te Den Haag. Hij is daarnaast tevens docent aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. 

Noortje Gerritsen is voor haar studie bestuurskunde aan de Universiteit Twente afgestudeerd op een onderzoek naar het functioneren van wijk- en dorpsraden. Na haar studie is zij in dienst getreden van SGBO, waar zij een groot aantal onderzoeken heeft verricht naar de lokale politiek en de kwaliteit van het lokale bestuur. In 2004 heeft zij op ad-interimbasis invulling gegeven aan de functie van (adjunct-)secretaris van het samenwerkingsverband K5. Vervolgens heeft zij anderhalf jaar gewerkt als bestuurskundig adviseur bij de gemeente Haarlemmermeer. In de periode 2006 - 2008 was zij gemeenteraadslid voor GroenLinks in Rijswijk. In diezelfde periode was zij als organisatieadviseur werkzaam bij Leeuwendaal. Vanaf 2008 was zij werkzaam bij adviesbureau Wagenaar en Hoes. Tegenwoordig is zij als zelfstandig onderzoeker en adviseur werkzaam. 

Frank Zorge heeft na zijn studie sociale en organisatiepsychologie voor diverse onderzoeksbureaus gewerkt. Zijn specialiteit, methoden en technieken van sociaal wetenschapplelijk onderzoek en statististiek heeft hij daar nog verder uitgebouwd. Daarna heeft hij van 1989 tot 1999 bij het ministerie van Justitie een aantal onderzoeks- en managementfuncties bekleed. Naast plaatsvervangend hoofd van de beleidsafdeling van de Dienst Justiele Inrichtingen was hij als projectmanager verantwoordelijk voor diverse automatiserings-, internet- en intranetprojecten bij deze dienst van het ministerie van Justitie. Sinds 1999 is hij directeur van Inline, bureau dat met name gespecialiseerd is in dataverzameling en verwerking via internet en statistische analyse van onderzoeksdata.

Marcel van Dam is politicoloog en promoveerde in 1992 aan de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Daarna was hij verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. In 1999 werd hij hoofd van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Haarlemmermeer en begin 2002 werd hij de eerste raadsgriffier van deze gemeente. Tevens was hij van 2001 tot 2005 extern lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Utrecht. Later was hij ook lid van de rekenkamer van de gemeente Nijmegen. Tegenwoordig is hij zelfstandig politiek-bestuurlijk adviseur en publicist

Marcel Boogers was geruime tijd werkzaam als universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2012 is hij hoogeleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente en tevens verbonden aan BMC.

Klaartje Peters is zelfstandig publicist en onderzoeker in het openbaar bestuur. Zij is directeur van de rekenkamer van de gemeente Beuningen.Tot  medio 2018 was zij voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Maastricht.  Sinds 2013 is zij hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht. 

Vincent van Stipdonk werkte onder meer bij de gemeente Delft, het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA, de Universiteit van Tilburg en SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de VNG. Daarnaast was hij voorzitter van de Delftse Rekenkamer en lid van de rekenkamercommissie van Rijnwoude en later Alphen aan den Rijn. Hij is lid van de kernredactie van Bestuurswetenschappen. Sinds 2018 is hij lid van de rekenkamer van Delft. Sinds 2010 is hij zelfstandig Raadgever & Redacteur voor het openbaar bestuur.

  

Zoeken

Contact

Geinteresseerd hoe de stichting u kan ondersteunen; stuur een mail naar info@decentraalbestuur.nl

Privacyverklaring: via deze website worden geen persoonsgegevens verzameld.