Decentraal bestuur.nl

Actoren en rollen

Akerboom, M. en V.P. van Stipdonk Te rade gegaan. Een onderzoek naar achtergronden, taakopvatting en tijdsbesteding van Gemeenteraadsleden. 1993, Leiden: Stichting Burgerschapskunde.

Berveling, J. Het stempel op de besluitvorming. Macht, invloed en besluitvorming op twee Amsterdamse beleidsterreinen, 1994, Amsterdam, Thesis Publishers.

Berveling, J., M.J.E.M. van Dam, G. Neelen `De deugd in het midden'. Over de sleutelpositie van de gemeentesecretaris 1997, Delft: Eburon.

Berveling, J., M.J.E.M. van Dam, G. Neelen, Groots en meeslepend wil ik werken: Tegengestelde visies op de functie-invulling van gemeentesecretarissen als mogelijke oorzaak van conflicten, Beleidswetenschap, 12 (1998), 4

Boogers, M. J. G. J. A. & Stipdonk, V. P. van, Burgemeester van binnen en wethouders van buiten de raad, in: Binnenlands bestuur, 22(5), 26-27. 2001

Boogers M., G. Voerman: Moeilijk om geschikte wethouders te vinden. in: Binnenlands bestuur nr. 9 ; 2006 p. 12-12.

Boogers, M., Vergoeding raadsleden onder de maat, in: Binnenlands Bestuur nr. 29-30, 2003,pg. 12.

Boogers, M., Eerste ronde voor de raad: BB trendrapport 2003, in: Binnenlands Bestuur, nr. 10, pg. 30-33. 2003

Castenmiller, P., M. Leijenaar, K. Niem�ller en H. Tjalma den Oudsten, Afscheid van de raad, een terugblik op het raadslidmaatschap. Den Haag, SGBO, 2002.

Cox, J., J. van den Bosch, E. Figee, J. de Wildt (red) En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen, 1997, Den Haag: SDU Uitgevers

Fransman, J.S.T., Crisisverschijnselen in de lokale politiek, een onderzoek naar politieke versnippering van gemeenteraden. Amsterdam, Centrum voor Lokaal Bestuur, 2005.

Lock, G., Het raadslid als professionele amateur, een bestuurskundig onderzoek naar de mogelijkheden voor professionalisering van gemeenteraadsleden binnen de kaders van het lekenbestuur. Rotterdam, EUR, 2007.

Schouw, G. en P. Tops, Stijlen van besturen: over leiders, managers, verbinders, ambassadeurs en beheerders, Amsterdan: Atlas, 1998.

Stipdonk, V. van. Een goede raad voor de griffier, een goede griffier voor de raad. in: Lokaal Bestuur, 2004, nr. 4, pp. 23 - 25.

Stipdonk, V. van, C. Scholtmeijer en H. Tjalma den Oudsten, Nationaal Griffiersonderzoek 2003. Den Haag, SGBO, 2003

Tjalma den Oudsten, H., K. Jonker en P. Castenmiller, Scholing en vorming van politieke ambtsdragers, een eerste verkenning. Den Haag, SGBO, 2002.

Weterings, R. en A.M.B. Lips, De weerbarstige werkelijkheid van de werkvloer: keuzes en strategieen van stedelijke professionals. In F.Hendriks en P. Tops (red.) Stad in spagaat, 2000, Assen: Van Gorcum, pp. 209- 222.

Zoeken